Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

środa, 04 marzec 2020

Polskie Forum Seniorów

Zarząd WUTW informuje, iż Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku został Sygnatariuszem Porozumienia ,,Polskie Forum Seniorów”. Jest to porozumienie organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów stanowiące płaszczyznę współpracy i wymiany informacji w szczególności w zakresie formułowania i wyrażania opinii w sprawach ważnych dla środowiska osób starszych zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym. Uczestnictwo w Porozumieniu nie wiąże się dla Sygnatariuszy z żadnymi zobowiązaniami o charakterze finansowym.
Sponsor strony WUTW: dr Hubert Paluch Stronę wykonała firma migland.pl  2012

 

www.wutw.wagrowiec.pl